"Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada"
"Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada"
Unutar strukturnih i investicijskih fondova u tijeku je novi natječaj " Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Tko su prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište 
 • JLS koje su vlasnici odlagališta
 • vlasnici upravitelja odlagališta na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti:

       a.Reciklažna dvorišta 

 • aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;
 • opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
 • aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 •  aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
 •  Nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II)).
 1. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
 • aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
 • aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice.
 1. Upravljanje projektom
 • Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).
 1. Izobrazno – informativne aktivnosti
 • Izobrazno-informativne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 HRK.

Najviše dopušteni iznos po projektnom prijedlogu: 60.000.000,00 HRK.

Intezitet potpore: 85% ukupnih prihvatljivih troškova. 

Više na:info@orik.info

Unutar strukturnih i investicijskih fondova u tijeku je novi natječaj " Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Tko su prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište 
 • JLS koje su vlasnici odlagališta
 • vlasnici upravitelja odlagališta na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti:

       a.Reciklažna dvorišta 

 • aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;
 • opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
 • aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
 •  aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
 •  Nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II)).
 1. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
 • aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
 • aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice.
 1. Upravljanje projektom
 • Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).
 1. Izobrazno – informativne aktivnosti
 • Izobrazno-informativne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 HRK.

Najviše dopušteni iznos po projektnom prijedlogu: 60.000.000,00 HRK.

Intezitet potpore: 85% ukupnih prihvatljivih troškova. 

Više na:info@orik.info

LIFE program
LIFE program
LIFE program instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime, kreiran je 1992 godine.
Erasmus+ Sport
Erasmus+ Sport
Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i šport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. 
Interreg ADRION
Interreg ADRION
Program ADRION je Europski transnacionalni program koji ulaže u regionalne inovacijske sustave, kulturnu i prirodnu baštinu, otpornost na okoliš, održivi promet i mobilnost i izgradnju kapaciteta.
Interreg Central Europe
Interreg Central Europe
Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2010.
Interreg Danube
Interreg Danube
Program Danube predstavlja Dunavski transnacionalni program koji je zapravo instrument financiranja Europske teritorijalne suradnje.
Interreg Europe
Interreg Europe
Program je pokrenut s ciljem jačanja učinaka Kohezijske politike Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine i nasljednik je programa INTERREG IVC koji je bio aktivan u prošlom programskom razudoblju.
ORiK.info
@ 2019 ORiK. Sva prava pridržana.
CLOSE
Početna
O nama
Članstvo
Natječaji
Vijesti
Reference
Kontakt